Opettajien ulkonäön ja pukeutumisen merkitys

Väitöskirjassani tarkastelen opettajuutta muun muassa sukupuolen ja seksuaalisuuden, vaikutelmien viestinnän ja vallankäytön kehyksissä.

Tutkimus ei kerro vain koulumaailman asioista, vaan paljon laajemmin ulkoisen olemuksen ja käyttäytymisen merkityksistä ammatillisuuden ilmentäjinä. Väitöskirjani taipuu myös moniteemaisiksi luennoiksi ja koulutuksiksi. Uskallatko olla välinpitämätön työulkoasusi suhteen?