Ajankohtaista

Tulevat koulutukset

Johdanto muotoiluajatteluun (2op)

18.1.–2.2.2019

Lapin yliopisto / Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen Palvelumuotoilun perusopintojen (25op) kokonaisuus käynnistyy tällä Johdanto-jaksolla. Tutustutaan, mitä muotoiluajattelu on ja mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset periaatteet. Johdanto muotoiluajatteluun -kurssi sisältää keskusteluun innostavia ja käytännönläheisiä luentoja sekä oppimispäiväkirjan laatimisen.

Kilpailukykyä erinomaisilla palveluilla – kuinka ne saavutetaan?

22.1.–18.2.2019

Seinäjoen ammattikorkeakoulu / ammatillinen täydennyskoulutus, Seinäjoki

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltaista tuotteen ja/tai palvelun laadun kehittämistä, empatiaa ja osallistamista. Palvelumuotoilussa asetutaan asiakkaan asemaan eli katsotaan tuotetta / palvelua käyttäjän silmin. Opetus on ymmärrettävää ja käytännönläheistä. Kolmen iltapäivän kokonaisuus muodostuu luennoista, työpajaosuudesta ja tehtävistä, joita sovelletaan omassa työssä ennen seuraavaa tapaamista. Koulutus sopii eri alojen yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille.

Katso lisää

Johdanto muotoiluajatteluun (2op)

25.–26.1.2019

Lapin yliopisto / Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen Palvelumuotoilun perusopintojen kokonaisuus (25 op) käynnistyy jälleen Seinäjoella. Koulutus alkaa tällä Johdanto-jaksolla. Tutustutaan, mitä muotoiluajattelu on ja mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset periaatteet sekä miten niitä voi käytännössä soveltaa. Tämä kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

HUOM! Seinäjoella voit ilmoittautua myös yksittäisille kursseille. Johdanto muotoiluajatteluun -kurssi sopii siis myös sinulle, joka haluat vain tulla ottamaan selvää, mistä muotoiluajattelussa ja palvelumuotoilussa on kyse.

Katso lisää

Tarinallistamisen työpaja maatalous- ja maaseutuyrittäjille

4.2. ja 21.2.2019

MTK Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki

Tarinallistaminen tarkoittaa yrityksen tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kertomista tarinan avulla. Yritystarina ei ole mielikuvitusta, vaan se liittyy oikeasti yrityksen syntyyn ja sen toimintaan. Tarinalla tuodaan esiin yrityksen punainen lanka. Tarinan avulla kerrotaan mielenkiintoisella tavalla yrityksen arvoista, osaamisesta ja päämääristä. Maatalous- ja maaseutuyritysten tarinankerronnassa on tärkeää tuoda esiin sukupolvien mittaisen viljelijätaipaleen lisäksi vuodenaikojen rytmi ja eläminen luonnon ehdoilla sekä luontoa kunnioittaen. Yritystarinoiden kirjoittamiseen ohjaava kahden illan työpaja on ilmainen MTK:n jäsenille, kurssimaksu ei jäsenille.

Brändi ja visuaalisuus (3op)

22.2.–16.3.2019

Lapin yliopisto / Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna

Koulutus on osa Lapin yliopiston Palvelumuotoilun perusopinnot (25 op) kokonaisuutta. Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä ja yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmista. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Johdanto muotoiluajatteluun (2op)

1.–2.3.2019

Lapin yliopisto / Vaasan kesäyliopisto, Vaasa

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen Palvelumuotoilun perusopintojen kokonaisuus (25op) käynnistyy tällä Johdanto-jaksolla. Tutustutaan, mitä muotoiluajattelu on ja mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset periaatteet. Johdanto muotoiluajatteluun sisältää keskusteluun innostavia ja käytännönläheisiä luentoja sekä oppimispäiväkirjan laatimisen.

Brändi ja visuaalisuus (3op)

22.3.–6.4.2019

Lapin yliopisto / Tampereen kesäyliopisto, Tampere

Koulutus on osa Lapin yliopiston Palvelumuotoilun perusopinnot (25 op) kokonaisuutta. Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä ja yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmista. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Brändi ja visuaalisuus (3op)

30.3.–13.4.2019

Lapin yliopisto / Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki

Koulutus on osa Lapin yliopiston Palvelumuotoilun perusopinnot (25 op) kokonaisuutta. Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä ja yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus niin ostajan kuin suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Seinäjoella voit ilmoittautua myös yksittäisille kursseille. Tämä kurssi sopii sinulle, joka haluat perehtyä siihen, miten voit vahvistaa organisaatiosi brändiä ja mikä merkitys kuvallisuudella ja visuaalisuudella on mielikuvien ja brändin rakentamisessa.

Katso lisää

Miksi laadukas tuote ei yksin riitä? – Kilpailukykyä erinomaisella palvelulla

9.4.2019

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

Tämä yhden päivän käytännönläheinen palvelumuotoilun tehokoulutus sopii erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta omaan toimintaasi, mutta et vielä tiedä, mistä palvelumuotoilussa oikeastaan on kyse. Päivä koostuu keskusteluun innostavasta luennosta ja ohjatusta workshopista, jossa sovellat palvelumuotoilun menetelmiä omaan työhösi.

Katso lisää

Miksi laadukas tuote ei yksin riitä? – Kilpailukykyä erinomaisella palvelulla

25.4.2019

Turun kesäyliopisto, Turku

Tämä yhden päivän käytännönläheinen palvelumuotoilun tehokoulutus sopii erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta omaan toimintaasi, mutta et vielä tiedä, mistä palvelumuotoilussa oikeastaan on kyse. Päivä koostuu keskusteluun innostavasta luennosta ja ohjatusta workshopista, jossa sovellat palvelumuotoilun menetelmiä omaan työhösi.

Katso lisää

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3op)

26.4.–4.5.2019

Lapin yliopisto / Turun kesäyliopisto, Turku

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen kurssi on osa Palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuutta. Kurssin tavoitteena on muodostaa ymmärrys organisaation palvelun kehittämistyöstä palvelumuotoilun näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien soveltamiseen yritysten, yhteisöjen ja eri organisaatioiden kehittämisprojekteissa. Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja oppimispäiväkirjasta.

Palvelumuotoillen parempaan asiakaskokemukseen

9.5. (osa I) ja 5.9.2019 (osa II)

Lahden alueellinen kehittämiskirjasto, Lahti

Koulutuksen idea on muistuttaa kirjastojen henkilökuntaa hyvän asiakaspalvelun merkityksestä ja reaalistaa palvelumuotoilua alueen kirjastoihin kirjastolaisten itse toteuttamina projekteina. Tutustutaan palvelumuotoilun käsitteeseen, ja sen merkitykseen asiakaskokemuksen syntymisessä. Asiakkaan arvot ja tunteet. Empatia ja hyvä käyttäytyminen. Digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön merkitys kirjastopalveluissa. Palvelumuotoiluprosessin eteneminen, eri menetelmiä ja työkaluja. Keväällä aloitetaan kirjastojen omat palvelumuotoiluprojektit työpajatyöskentelynä. Syksyn kokoontumisessa kirjastot esittelevät projektiensa tuloksia.

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3op)

11.–18.5.2019

Lapin yliopisto / Tampereen kesäyliopisto, Tampere

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen kurssi on osa Palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuutta. Kurssin tavoitteena on muodostaa ymmärrys organisaation palvelun kehittämistyöstä palvelumuotoilun näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien soveltamiseen yritysten, yhteisöjen ja eri organisaatioiden kehittämisprojekteissa. Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja oppimispäiväkirjasta.

Palvelumuotoilun merkitys kirjaston asiakaskokemuksessa

15.5. ja 17.9.2019 Tampere / 22.5. ja 12.9.2019 Jyväskylä

Pirkanmaan ja Keski-Suomen PiKe-kehittämiskirjasto

Koulutuksen tavoitteena on muistuttaa kirjastojen henkilökuntaa hyvän asiakaspalvelun merkityksestä ja reaalistaa palvelumuotoilua alueen eri kirjastoihin kirjastolaisten itse toteuttamina kehittämisprojekteina. Tutustutaan palvelumuotoilun käsitteeseen ja sen merkitykseen asiakaskokemuksen syntymisessä. Asiakkaan arvot ja tunteet. Empatia ja hyvä käyttäytyminen. Digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön merkitys kirjastopalveluissa. Palvelumuotoiluprosessin eteneminen, menetelmiä ja työkaluja. Ensimmäisenä koulutuspäivänä aloitetaan ohjattuna työpajatyöskentelynä kirjastojen omat palvelumuotoiluprojektit. Toisessa tapaamisessa kirjastojen henkilökunta esittelee projektiensa saavutuksia. Koulutukset ovat samansisältöiset Tampereella ja Jyväskylässä.

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3op)

24.5.–8.6.2019

Lapin yliopisto / Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki

Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukainen kurssi on osa Palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuutta. Kurssin tavoitteena on muodostaa ymmärrys organisaation palvelun kehittämistyöstä palvelumuotoilun näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien soveltamiseen yritysten, yhteisöjen ja eri organisaatioiden kehittämisprojekteissa. Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja oppimispäiväkirjasta.

HUOM! Seinäjoella voit osallistua myös yksittäiselle kurssille. Tämä kurssi sopii sinulle, kun haluat perehtyä laajasti palvelumuotoilun käytännön toteuttamiseen, sen eri menetelmiin ja työkaluihin.

Katso lisää

Räätälöidyt luennot / koulutukset / workshopit / palvelumuotoilu

Sopimuksen mukaan eri kokoisille yrityksille ja organisaatioille

Alueena koko maa

Voit tilata minut myös suoraan otsikon mukaisiin tehtäviin, jotka voivat liittyä muun muassa asiakaskokemuksen kehittämisen, brändäyksen, tarinallistamisen tai palvelumuotoilun tarpeisiin. Asiakkaani ovat yksityisyrittäjistä isompien yritysten / organisaatioiden henkilöstöä ja heidän asiakkaitaan. Soita tai lähetä viestiä, niin jutellaan kehittämisen tarpeistanne!

Muuta ajankohtaista

Palveluntarjoaja innovaatioseteli-rahoituksessa

Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat käynnistämässä innovaatiotoimintaa. Tähän toimintaan on mahdollista saada 5000 euron Business Finland -rahoitus. Olen palveluntarjoajana innovaatioseteli-rahoituksessa käyttäen menetelmänä palvelumuotoilua. Kysy mieluusti lisää palvelustani innovaatiorahoituksessa.