Tutkija

Popularisoin tiedettä ymmärrettävään ja sovellettavaan muotoon luennoillani. Olen myös suosittu asiantuntija mediassa.