10-vuotiaiden ulkonäön tärkeys

Mitä 10-vuotiaat lapset ajattelevat ulkonäöstään ja kuluttamisestaan? Post doc -tutkimukseni tuotti tieteellistä tietoa siitä, että lapselle saattaa kehittyä sosiaalinen huoli ja pelko syrjityksi tulemisesta, jos hän ei vaikuta kulttuuristen ihannemallien mukaiselta.

Tutkimukseni lapset ovat iloisia kuluttajia, jotka eivät pohdi tavaroiden hintoja eivätkä niiden tarpeellisuutta. He käyttävät tavaroita myös välinearvona saadakseen kavereita.

Luennoillani pohditaan, mitä vanhemmat voivat tehdä lapsen itsetunnon vahvistamiseksi ja kuluttamisen innon hillitsemiseksi.