Palvelumuotoilu ja visuaalinen yritysviestintä

Asiakaskokemuksen kehittäminen, palvelumuotoilu ja sen eri menetelmät sekä visuaalinen yritysviestintä ovat erityisalojani koulutuksissani ja workshoppien luotsaajana.

Alakohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissani keskitytään yritysten ja julkisorganisaatioiden palveluiden kehittämiseen yksityiskohtiaan myöten.

Yhteistyökumppaneitani ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, vapaan sivistystyön oppilaitokset, aluehallintovirastot, yritykset, järjestöt ja yhdistykset sekä julkinen organisaatio.