Graduryhmän ohjaaja

Toimin laadullisten tutkimusmenetelmien ja opinnäytetöiden rakenteellisten kysymysten ohjaajana. Sparraan ja motivoin pro gradu -töiden tekijöitä!

Seinäjoen yliopistokeskuksen Graduttamo-hanke pitää taukoa helmikuusta 2018 lähtien.