Yrityskuva ja visuaalinen lukutaito

Pari päivää sitten kirjoitin yrityksen visuaalisesta järjestyksestä. Oleellista sen ymmärtämisessä on kyky käyttää ja tulkita silmin havaittavia viestejä. Siihen tarvitaan visuaalista lukutaitoa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuvia ja kaikkea muuta näköaistiin perustuvaa voidaan lukea kirjoituksen tapaan. Lukutaito on syytä tässä yhteydessä ymmärtää vertauskuvallisesti. Mieluummin kyse on tulkintataidosta.

Joitain aikoja sitten sanomalehden lukijat osoittivat kuvan tulkintataitojaan provosoitumalla Joensuun kaupungin työnhakuilmoituksesta. Mustapartainen legoukko pöydän päässä johtamassa toisia legoukkoja tulkittiin sovinismiksi. Naisia ei kaivata hakijoiksi, otaksuivat lukijat kuvan perusteella."Pitää entistä tarkemmin ajatella viestit, joita välittää", lausui kaupungin viestintäpäällikkö pyytäessään anteeksi epäonnistunutta viestintää.

Yritysten tulisi olla kaikessa visuaalisessa viestinnässään entistä huomiokykyisempiä. Visuaalista viestintää on kaikki, mikä hahmottuu väreiksi, muodoiksi, liikkeeksi ja sitä kautta merkityksiksi ihmisten mielikuvissa. Olisi hyvä pitää mielessä, että suurin osa tiedoista vastaanotetaan näkemisen kautta. Yritysten viestittämää visuaalisuutta tulisi oppia katsomaan asiakkaan näkökulmasta.

Mitä viestiä välittävät nuupahtaneet kesäkukat yrityksen ulko-oven edessä? Mitä kertovat rasvaiset sormenjäljet ovenpielissä? Mitä kuvaavat epäjärjestyksessä olevat työpisteet?

Vaivihkaisesti ne voivat kieliä esimerkiksi huolimattomuudesta, viitsimättömyydestä ja täsmällisyyden puutteesta, jopa suoranaisesta välinpitämättömyydestä. Näivettynyt kukka ei edusta vain kukkaa. Se on merkki, joka ihmisten mielissä muuttuu symboliksi. Vertauskuvallisena se alkaa muodostaa käsitystä myös yrityksen toimintatavoista, arvoista ja asenteista.

Symbolimerkityksiin liittyy tunnetason asennoitumista ja siksi tulkinnatkin voivat vaihdella. Itsestään selviä merkityksiä ei ole. Vastaanottajan omat näkemykset, kokemukset ja muistot vaikuttavat siihen, millaisen merkityksen hän mielessään muodostaa.

Visuaalisen maailman tulkinta voi olla myös tiedostamatonta. Havaintoja ei aina pysty sanallistamaan. Siitä huolimatta ne vaikuttavat ihmisten ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen. On selvää, että epäsiisteyden näkeminen ei paranna yrityksestä välittyvää kuvaa.

Havahdu siihen, mitä asiakas mahtaa ajatella sinun yrityksestäsi tai työpaikastasi. Onko välittyvä kuva tyylikäs vai tyylitön? Huolellinen vai huolimaton? Heijastuuko siitä viitseliäisyys vai viitsimättömyys? Tarkastele, miten tämä havainnollisesti ilmenee. Onko kaikki mallikkaasti vai olisiko tarpeen tehdä jotain?

Ladataan keskustelua