Visuaalinen ilme luo uskottavuutta ja kertoo tarinaa

Ei ole yhdentekevää, millainen visuaalinen ilme koulussa on. Ilme on merkittävä tekijä koulun identiteetin rakentajana, kokemusmaailman luojana ja elämysten tuottajana.

Seinäjoen kaupungissa toimiva Nurmon erikoislukio on juuri saanut uuden ja raikkaan verkkosivuston. Samalla saatettiin ajan tasalle lukion koko visuaalinen ilme logouudistuksineen, brändiväreineen ja -muotoineen. Lukion vanha sivusto oli auttamattomasti vanhentunut eikä enää viestittänyt sitä, mitä lukiomme on nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tänä päivänä lukiot kilpailevat opiskelijoista. Mielikuvia luodaan ja kohderyhmiin vaikutetaan myös koulujen verkkosivustojen, videoiden ja somen välityksellä.

Annoimme graafiselle suunnittelijalle vapaat kädet lukion visuaalisen ilmeen ideointiin. Kerroimme hänelle, että Nurmon lukio on innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut oppilaitos, jossa panostetaan korkealaatuiseen opetukseen.

Toivoimme, että hän ottaisi erityisesti huomioon nuoret yhdeksäsluokkalaiset, jotka ovat valitsemassa jatko-opintojaan. Nuoria haluamme puhutella erottuvalla ja persoonallisella ilmeellä. Tärkeää on, että matemaattis-luonnontieteellinen erikoislukiomme näkyisi visuaalisessa ilmeessä.


Suunnittelutyö lähtee logosta

”Lukion visuaalinen ilme syntyy usean tekijän yhteisvaikutuksesta”, valaisee uuden sivustomme graafinen suunnittelija Kari Hernesniemi. Uusi logo toimii visuaalisen ilmeen perusyksikkönä, jonka ympärille muu ilme rakentuu. Suunnittelijan mukaan logo muodostuu leikkisän symmetrisesti ladotusta sanakuvasta, jossa pääosaa esittää logoa varta vasten suunniteltu futuristinen kirjasin.

”Sanakuvan viimeisellä rivillä on myös viittaus lukion julkilausumaan Asenne kymppi plus”, kertoo Hernesniemi. Suunnittelijan ideoima slogan on lukion maailmankuvan rakentaja. Se viestii lukion arvoista ja työnteon asenteesta niin opettajien kuin opiskelijoiden keskuudessa.

Tunnuslauseemme on todella vaativa, koska sen on todennuttava käytännössä. Vain silloin sillä on oikeasti merkitystä.

Mitä Asenne kymppi plus tarkoittaa opettajien ja koko henkilökunnan toiminnassa, käyttäytymisessä ja puhetavassa?
Miten Asenne kymppi plus ilmentyy yli 300 henkisen opiskelijan keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja opiskelussa?

Miten Asenne kymppi plus toteutuu koulun strategiassa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin lukiossa suhtaudumme vakavasti.


Eloisa muotokieli on tärkeässä roolissa

”Geometrisissa muodoissa yhdistyvät pehmeät ja kovat muodot, jotka ilmentävät paitsi koulun helposti lähestyttävää ja eloisaa oppimisympäristöä myös monipuolista opintarjontaa. Käytettävät muodot voivat liittyä vahvasti matemaattis-luonnontieteellisiin rakenteisiin, metodeihin, kemian sovelluksiin tai vaikka abstrakteihin organismeihin. Yhdessä kylmien ja lämpimien värien kanssa muodot tekevät visuaalisesta ilmeestä luovan, energisen ja vivahteikkaan,” Hernesniemi täsmentää.

Visuaalisen ilmeen uudistus koski myös valokuvamaailmaa, jonka toteutti seinäjokinen valokuvaaja Tuukka Kiviranta. Kuvaussuunnittelusta vastannut Hernesniemi toteaa: ”Lähikuvissa olevat ihmiset työn ja opiskelun parissa aktivoivat potentiaaliset opiskelijat pohtimaan, millaista opiskelu mahtaa olla Nurmon lukiossa”.

Graafinen suunnittelijamme on todella onnistunut ilmeen uudistamisessa, koska valokuvista ja koko visuaalisesta ilmeestä välittyy ennen kaikkea positiivinen asenne ja Nurmon lukiossa vallitseva hyvä yhteishenki.

Käy ihmeessä tutustumassa sivustoon www.nurmonlukio.fi


Kirjoittaja työskentelee kuvataiteen sivutoimisena opettajana Nurmon lukiossa

Ladataan keskustelua