Merkitysten maailmoihin

Tervetuloa lukemaan blogiani! Kirjoitan asioista, jotka ovat kiinnostukseni kohteita ja samalla liittyvät kouluttajan ja tutkijan työhöni.

Joko tutustuit minuun esittelysivujeni kautta? Materiaalisen maailman symboliset merkit ja niistä muodostuvat merkitykset kiehtovat minua erityisesti. Merkit ja merkitykset tulevat yhdistämään kirjoituksiani, vaikka aihealueet vaihtuvat.

Ymmärrän merkin käsitteen laajemmin kuin pelkkänä tuotemerkkinä. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa välitämme merkityksiä eleiden, ilmeiden ja katseiden välityksellä. Voimme käyttää niitä joko tietoisesti hyväksemme tai tiedostamattamme. Ne toimivat merkkeinä, joista ihmiset muodostavat merkityksiä kohtaamisissamme.

Seuraava tutkimusaineistoni näyte havainnollistaa, miten yksittäisestä esineestä voi muodostua isohko merkitys vastaanottajalle: "Mikähän tyyppi sekin on, kun käyttää muovipussia käsilaukkunaan?" ihmettelivät kollegat ammattiopettajaa. Muovipussi toimi heille symbolisena merkkinä, josta työkaverit alkoivat muodostaa erilaisia merkityksiä. Yksi mietti, onko muovipussin kantaja edes pätevä opettaja. Toinen murehti, millaisen mielikuvan kollega antaa heidän koulustaan muovipussinsa takia. Kolmas ei kiinnittänyt huomiota koko muovipussiin. Neljäs katsoja ei ymmärtänyt yhtään, mitä ja miten muovipussi voi muka "kertoa" kantajastaan.

Tässä se mielenkiinto piileekin. Materiaalisen maailman merkit ovat ikään kuin rivienvälitietoa, jota tulkitaan eri tavoin tai ei osata selittää lainkaan. Myös kaksiulotteiset kuvat ovat merkkejä, jotka tukeutuvat visuaaliseen kieleen muotoineen ja väreineen.

Asiakaspalvelun maailmassa olisi syytä osata merkkien tulkintataito, sillä se on suoraan yhteydessä liiketoiminnassa menestymiseen. Visuaalisessa yritysviestinnässä silmin havaitut asiat, kuten siisti versus sotkuinen yritysympäristö tai asiakaspalvelijan ulkoasu ja käytös ovat merkkejä, joita asiakkaat tarkkailevat ja tulkitsevat. Merkityksiin liittyy aina arvioiva ja arvottava ulottuvuus. Mielikuviensa perusteella asiakkaat tekevät osto- ja suosittelupäätöksensä.

Palvelumuotoilun menetelmissä merkit ja merkitykset ovat tarkastelun kohteina erityisesti paremman asiakastyytyväisyyden aikaansaamiseksi. Kysytään, onko palvelu sujuvaa ja helppoa? Millainen fiilis palvelusta jää asiakkaalle? Tai millaista lisäarvoa palvelu tuottaa asiakkaalle?

Taidekasvatuksellisissa kirjoituksissani tulen pohtimaan sitä, miten taide ja visuaalisen kulttuurin esitykset vastaanotetaan. Mitä merkityksiä ne saavat aikaan ihmisten mielissä? Mitä ja miten taidemaalaus, muotoilu, esittävä taide sekä arkkitehtuuri ja kaupunkimaisema vaikuttavat? Miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, kulttuurityössä tai työ- ja hoivaelämässä? Taidehistoria laajentaa tätä tarkastelua historiallisen paikan ja ajan tuomiin merkityksiin.

Merkitysten maailmaan minut on johdattanut muiden muassa mediakulttuurin professori Mikko S. Lehtonen. Hän muistuttaa, että elämme keskellä toisten ihmisten tuottamia merkityksiä, jotka otamme suurelta osin annettuina.

Merkityksiin pätee usein se, että mikä on kaikkialla ikään kuin itsestään selvästi, sitä ei tulla panemaan merkille lainkaan. Varsinkin näihin selviöihin haluan kohdistaa tutkivan katseeni ja tuoda ne näkyviksi kirjoituksissani. Uteliaisuuteni merkitysten muodostumiseen liittyy varsinkin ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden tarkasteluun.

Toivon, että myös Sinä lukijana otat osaa keskusteluihin. Voit myös ehdottaa minulle blogien aiheita. Lähdetään yhdessä mukaan merkitysten maailmoihin!

Lähteenä merkityksiin:

Lehtonen, Mikko (2004). Merkitysten maailma. Tampere: Vastapaino.

Ladataan keskustelua