Pidetään esitykset lyhyesti ja ytimekkäästi

Tämän voi tehdä vaikkapa PechaKucha-menetelmää soveltamalla. Pecha Kucha juontuu japaninkielisestä sanasta ja tarkoittaa puheen porinaa. Kyse on nopeatempoisesta esitysformaatista, jossa valitun teeman ympärille kokoontuu esiintyjiä ja kuulijoita jakamaan ideoita ja ajatuksia sekä verkostoitumaan.

Mikään ei estä käyttämästä Pecha Kuchaa myös epävirallisemmin seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kokousten esitystapana. Järjellä ajateltuna se olisi jopa suotavaa.

Pecha Kucha -formaatti valitaan silloin, kun halutaan pitää esitys lyhyenä, kiinnostustaso korkealla ja mieleenpainuvana kuvien avulla. Tässä menetelmässä kukin esiintyjä valitsee ennalta 20 diakuvaa, liittää ne powerpoint-pohjalle ja ajastaa jokaisen kuvan esitysajaksi 20 sekuntia. Esiintyjän on syytä ennalta harjoitella puheensa sopivan pituuden jokaiseen kahdenkymmenen sekunnin osioonsa.

Kullakin esiintyjällä on esitysaikaa vain kuusi minuuttia ja neljäkymmentä sekuntia. Sopinee heillekin, joita kauhistuttaa pitkien esitelmien pitäminen. Esiintyjä ei myöskään pysty jaarittelullaan vähentämään kuulijoiden mielenkiintoa.

Metodin keksivät alun perin arkkitehdit Astrid Klein ja Mark Dythman Tokiossa vuonna 2003. Nyt heidän arkkitehtitoimistonsa organisoi globaalia Pecha Kucha -verkostoa, jossa on tällä hetkellä mukana noin 700 kaupunkia ympäri maailman. Alkujaan esitykset liittyivät arkkitehtuurin, eri taiteiden ja muotoilun alueille.

Kyse ei tarvitse olla vain soveltavan taiteen esitysmenetelmästä. Pecha Kuchan teema voi olla melkein mitä tahansa. Sitä on tuloksekkaasti käytetty niin liike-elämässä kuin julkisorganisaatioiden probleemoiden ratkaisuissa, kuten vaikkapa kotikaupungin ydinkeskustan kehittämisideoiden mietinnässä.

Kuvittele Pechan Kuchan napakkuutta hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. Monimutkaisesti asioitaan esittävä henkilö joutuisi opettelemaan yksinkertaistavan ja selkeämmän puhetavan.

Pecha Kucha haastaa myös hyvän ja harjaantuneen esiintyjän miettimään uuden, mielenkiintoisen tavan tiivistää viestinsä. Pecha Kuchaan oivallisesti valitut kuvat auttavat ja tukevat esiintyjää. Kuvien kautta asioiden merkitykset jäävät kuulijoiden muistiin.

Olen itse esiintynyt ja ollut juontamassa virallisia Pecha Kucha -tilaisuuksia. Niiden innoittamana olen napannut metodin myös osaksi työelämän ja esiintymistaidon koulutuksiani. Erityisen hyvin Pecha Kucha on toiminut esiintymisharjoitteluna koulutuksissa, joissa osallistujat ovat esitelleet oman työminänsä tai organisaationsa tämän menetelmän avulla. Esityksen jälkeen jokainen osallistuja on saanut rakentavan palautteen esityksestään ja ideoita jatkoesiintymisiinsä.

Pecha Kucha on oivallinen menetelmä kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu esiintymistä niin suurille kuin pienemmille yleisöille.

Valitse Pecha Kucha -metodi

  • kun haluat tuoda uudenlaisen esitystavan kokouksiin, palavereihin tai seminaareihin.
  • kun haluat saada esiintyjät kokemaan jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
  • kun haluat, että esityksissä olisi mukana enemmän kuvallisuutta.
  • kun haluat jättää sekä esiintyjille että kuulijoille mielenkiintoisen muistijäljen.
Ladataan keskustelua